OVERSIGT OVER RELEVANTE LINKS

MILJØSTYRELSEN

Miljøstyrelsens drikkevandsportal

Miljøstyrelsens grundvandsportal

25 meter zoner

Boringer, indvindingsoplande, områder med særlige drikkevandsinteresser, BNBO, 25 meter zoner mv.

Vejledning om videregående vandbehandling


LANDBRUGSSTYRELSEN

Landbrugsstyrelsen

Manglende overholdelse af 25 meter zoner kan anmeldes til: jordbrugskontrol@lbst.dk


KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Forsyningssekretariatet


GEUS/JUPITER

GEUS national boringsdatabase Jupiter

GEUS national boringsdatabase Jupiter - vandværker i Guldborgsund Kommune

GEUS boringsdatabsen Jupiter - boringsoversigt Guldborgsund Kommune 

GEUS indberetning af boringers anvendelse

GEUS boringsskilte, DGU nr, boringsmærkater

GEUS webkort - nu med alle enkeltstofferne i stofgrupperne. BEMÆRK:
- at det er et specielt link, der gør, at man får adgang til det nævnte materiale
- at linket kun virker i Chrome borwseren
Kopier nedenstående link og sæt det ind i Chrome browseren for direkte adgang:
https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=grundvand#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=654906.0557331304,6170002.688930868,760841.1266064729,6220597.720176105&layers=mc_grp_analyse&filter_0=dgu_nr%3D%26stofgruppe.num%3D50%26maengde.min%3D%26dato_seneste_analyse.part%3D%26boringsanvendelse.part%3D%26stof_tekst_hidden.part%3D%26stoffer_over_det_hidden.part%3D

DANMARKS MILJØPORTAL

Danmarks Miljøportal


GULDBORGSUND KOMMUNE

Indberetning af vandmængder og pejlinger

Vejledning til Pejling af en boring - Guldborgsund Kommune 2015

Forsyningsområder i Guldborgsund Kommune

Oversigt over private almene vandværker i Guldborgsund Kommune

Vandforsyningsplan 2010-2021


PRØVETAGNING

Manual for prøvetagning

Notat om mikrobiologisk forurening (Eurofins)

Overskridelse af de mikrobiologiske drikkevandsparametre - vejledning embedslæger (Naturstyrelsen)

Risikovurdering - prøvetagningsprogrammer (DANVA og Danske Vandværker)

Vejledning i håndtering af okkerslam (DANVA)

Idékatalog ved pesticidforurening (Region Syddanmark idékatalog efteråret 2018)


DANSKE VANDVÆRKER

Grundvandsbeskyttelse 

Ledelsessystem (manuelt)

Ledelsessystem Thetys (digitalt)

ANDET

Hygiejne på vandværket

Har I orden på den personlige hygiejne? Sådan vasker du hænder - udsendt af Fødevarestyrelsen


 

BRANCHEORGANISATIONER

DANSKE VANDVÆRKER

DANVA


 

Om Vandrådet i Guldborgsund Kommune

Vandrådet blev etableret i 2007.

Alle private vandværker i Guldborgsund Kommune er medlemmer, ligesom Guldborgsund Forsyning også er medlem af Vandrådet.

 

Vandrådet 

har løbende dialog med vore nabo vandråd, ligesom vi deltager i Danske Vandværkers forum for Vandråd, hvor vi finder megen information som videregives på vore temamøder og/eller på hjemmesiden.

Nyheder

Kommende aktiviteter

24. februar 2020: Temamøde på Kikko

27. maj 2020: Repræsentantskabsmøde på KikkoKontaktinformation

Formand Hans Erik Pedersen
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Mobil 40604080
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Næstformand Hans Henrik Kaare
Kirkevej 48a
4872 Idestrup 
Mobil 26258987
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Sekretær og Kasserer Anne-Mette Lysgaard
Cypresvej 20
4873 Væggerløse
Mobil 30317760
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk