Denne beredskabsplan er opdelt i fælles sider og enkelte lokale sider som det er nødvendigt for det enkelte vandværk selv at ajourføre efter at have downloadet nedennævnte word-fil og indsætte lokale kontaktliste, følsomme forbrugere og hvilke nødforsyninger der kan trækkes på.

Beredskabsplanens eksterne kontaktliste er ajourført maj 2016

Planen dateret er godkendt af Guldborgsund Kommune samt af Beredskabet.
 
Beredskabsplanen er opdelt i følgende afsnit:

Indholdsfortegnelse:
  1. Beredskabsplanen generelt
  2. Kort over forsyningsområdet - eget område downloades
  3. Intern telefon liste  - bestyrelse og samarbejdspartnere (ajourføres i word-filen af det lokale vandværk)
  4. Ekstern telefon liste maj. - 2017.doc alle vandværker i Guldborgsund Kommune
  5. Ekstern telefon liste  - Følsomme forbrugere  - (ajourføres i word-filen af de lokale vandværk)
Procedurer:
  6. Forsyningsprioritet
  7. Nødforsyning (ajourføres i word-filen af de lokale vandværk)
  8. Lækage på ledningsnettet
  9. Strømudfald
10. Tilbageløbssikring
11. Forurening af forsynings anlæg
12. Kildeopsporing
13. Sabotage og terroangreb
14. Klordesinficering
15. Brand og eksplosion
Hjælpeværktøjer:
16. Logbog
17. Skabelon til pressemeddelelse
18. Skabelon til information til forbrugerne
19. Eks. på brug af forurenet vand ved kogeanbefaling
20. Punkter til handleplan
21. Ofte Stillede spørgsmål fra forbrugerne angående drikkevandet - og svar
22. Eksempler på fejl, der kan være årsag til indtrængning af forurendende stoffer
23. Eksempel på kildeopsporing
24. Produktblade på desinficeringsmidler
25. Kvalitetskrav samt beskrivelse af indholdsstoffer i drikkevand

Klik her på den samlede Beredskab/beredskabsplan2017juni.pdf i pdf-format - juni 2017 - her udskiftes de lokale sider-

Klik her på den samlede beredskabsplan2017juni.doc i word97-03-format -  hvor siderne 5, 6, 8 og 10 ajourføres lokalt.

Se beredskabsloven i Retsinformation

Om Vandrådet i Guldborgsund Kommune

Vandrådet blev etableret i 2007.

Alle private vandværker i Guldborgsund Kommune er medlemmer, ligesom Guldborgsund Forsyning også er medlem af Vandrådet.

 

Vandrådet 

har løbende dialog med vore nabo vandråd, ligesom vi deltager i Danske Vandværkers forum for Vandråd, hvor vi finder megen information som videregives på vore temamøder og/eller på hjemmesiden.

Nyheder

Kommende aktiviteter

24. februar 2020: Temamøde på Kikko

27. maj 2020: Repræsentantskabsmøde på KikkoKontaktinformation

Formand Hans Erik Pedersen
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Mobil 40604080
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Næstformand Hans Henrik Kaare
Kirkevej 48a
4872 Idestrup 
Mobil 26258987
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Sekretær og Kasserer Anne-Mette Lysgaard
Cypresvej 20
4873 Væggerløse
Mobil 30317760
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk