Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem almene vandværker i Guldborgsund Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som:

–Koordinationsforum
–Indsatsplaner
–Vandforsyningsplaner
–Kildepladsbeskyttelse
–Vandindvinding
–Vandforsyning i det åbne land
–Regulativer
–Beredskabsplaner
–Andre fælles opgaver

Vandrådet kan der udover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f. eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing m.v.

Vandrådets bestyrelse udpeger medlemmer til koordinationsforummet i kommunen.

Om Vandrådet i Guldborgsund Kommune

Vandrådet blev etableret i 2007.

Alle private vandværker i Guldborgsund Kommune er medlemmer, ligesom Guldborgsund Forsyning også er medlem af Vandrådet.

 

Vandrådet 

har løbende dialog med vore nabo vandråd, ligesom vi deltager i Danske Vandværkers forum for Vandråd, hvor vi finder megen information som videregives på vore temamøder og/eller på hjemmesiden.

Nyheder

Kommende aktiviteter

24. februar 2020: Temamøde på Kikko

27. maj 2020: Repræsentantskabsmøde på KikkoKontaktinformation

Formand Hans Erik Pedersen
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Mobil 40604080
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Næstformand Hans Henrik Kaare
Kirkevej 48a
4872 Idestrup 
Mobil 26258987
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Sekretær og Kasserer Anne-Mette Lysgaard
Cypresvej 20
4873 Væggerløse
Mobil 30317760
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk