Temaaften den 9. november 2015

 

Tak for en flot tilslutning til vor temaaften hos Lolland-Falsters Brandvæsen, hvor der også skal lyde en stor tak til Finn Antonisen for værtsskabet samt orienteringen om beredskabets vandtankeberedskab.
Aftale og regler kan ses her, og word-dokument aftale kan downloades her
Indlægget fra Henrik Andersen, Guldborgsund Kommune kan ses her.
Prisaftalen for vandanalyser fra 2016 - 2018 (evt. 2020) vil blive udsendt til de enkelte vandværker pr. mail sidst i uge 46.
Resultatet fra vandværkernes svar på spørgeskema i 2013 kan bl.a. ses her som lovet på mødet.

Emner fra vort arrangement mandag den 9. november hos Lolland-Falster Brandvæsen i Maribo kl: 19:00 kan ses her
  1. Orientering om Lolland-Falsters Brandvæsen og vandværkernes samarbejde med Brandvæsenet.
  2. Orientering om vandtankeberedskab og vandværkernes mulighed for deltagelse i dette
  3. Fremvisning af tanke, dunke, mv. som kan tilbydes i en forureningssituation
  4. Hvilke krav er der i henhold til vandforsyningslovens §21 om nyanlæg, udbedring og ændringer af vandforsyningsanlæg. Henrik Andersen, Guldborgsund Kommunes Miljøafdeling redegør for hvad vandværkerne skal være opmærksom på inden de går i gang.
  5. Hvilke krav stiller kommunen til vandværkernes handlingsplaner, der udarbejdes med udgangspunkt i vandværkernes risikovurdering/kvalitetssikring. v/Henrik Andersen.
  6. Status ny prisaftale for vandanalyser fra 2016, ved Torben Johansen, Vandrådet.

 

Om Vandrådet i Guldborgsund Kommune

Vandrådet blev etableret i 2007.

Alle private vandværker i Guldborgsund Kommune er medlemmer, ligesom Guldborgsund Forsyning også er medlem af Vandrådet.

 

Vandrådet 

har løbende dialog med vore nabo vandråd, ligesom vi deltager i Danske Vandværkers forum for Vandråd, hvor vi finder megen information som videregives på vore temamøder og/eller på hjemmesiden.

Nyheder

Kommende aktiviteter

24. februar 2020: Temamøde på Kikko

27. maj 2020: Repræsentantskabsmøde på KikkoKontaktinformation

Formand Hans Erik Pedersen
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Mobil 40604080
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Næstformand Hans Henrik Kaare
Kirkevej 48a
4872 Idestrup 
Mobil 26258987
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk

Sekretær og Kasserer Anne-Mette Lysgaard
Cypresvej 20
4873 Væggerløse
Mobil 30317760
E-mail: post@guldborgsundvandraad.dk